Khóa học thanh quyết toán GXD – thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng

Video sau sẽ giới thiệu với bạn đọc về: Khóa học Thanh quyết toán GXD – thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng.

Khóa học Thanh quyết toán GXD, thực hành phần mềm Quyết toán GXD là khóa học rất hay, do Công ty Giá Xây Dựng thiết kế, xây dựng và phát triển từ rất lâu. Trải qua quá trình đào tạo, biên tập, nâng cấp, chỉnh sửa và hoàn thiện giáo trình, chương trình rất nhiều lần.


Khóa học Thanh quyết toán GXD gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Bạn tìm hiểu kiến thức trên web nghiemthuthanhtoan.com này và các tài liệu được gửi đến email, đọc trước để đi học cho ngon lành

Giai đoạn 2: Bạn đến học trên lớp tại GXD với thời lượng khoảng 6 buổi thực hành với số liệu trực tiếp làm thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng, quyết toán A-B

Giai đoạn 3: Tiếp tục nghiên cứu các tài liệu, các tình huống và các video được gửi đến. Thảo luận cùng các thầy trên các group, website của GXD JSC

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: