Video sau sẽ giới thiệu với bạn đọc về: Khóa học Thanh quyết toán GXD – thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng.

Khóa học Thanh quyết toán GXD, thực hành phần mềm Quyết toán GXD

Đây là khóa học rất hay, do Công ty Giá Xây Dựng thiết kế, xây dựng và phát triển từ rất lâu. Trải qua quá trình đào tạo, biên tập, nâng cấp, chỉnh sửa và hoàn thiện giáo trình, chương trình rất nhiều lần.

Khóa học Thanh quyết toán GXD gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Bạn tìm hiểu kiến thức trên web nghiemthuthanhtoan.com này. Bạn đăng ký để nhận các tài liệu được gửi đến email. Bạn đọc trước để đi học dễ hiểu, dễ vào, lĩnh hội cho thật ngon lành.

Giai đoạn 2: Bạn đến học trên lớp tại GXD với thời lượng khoảng 6 buổi thực hành với số liệu trực tiếp làm thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng, quyết toán A-B

Giai đoạn 3: Tiếp tục nghiên cứu các tài liệu, các tình huống và các video được gửi đến. Thảo luận cùng các thầy trên các group, website của GXD JSC

Group các đồng nghiệp chia sẻ và thảo luận về Nghiệm thu, Thanh quyết toán:

  • http://facebook.com/groups/