Câu hỏi: Phần nghiệm thu vật liệu có cửa sổ hướng dẫn về quy cách lấy mẫu thí nghiệm cụ thể để dễ tra cứu không?

Trả lời:

Quy cách lấy mẫu đang được biên soạn và sẽ đưa vào trong phiên bản cập nhật lần tới.
Mucluc