Câu hỏi: Sheet danh mục công việc dòng Mã CV bạn có thể thêm bớt mã công việc tùy ý không?

Trả lời:

Đương nhiên là có thể thêm bớt tùy ý, vì ngoài những mã mà đưa ra còn rất nhiều công việc khác. Cơ sở dữ liệu về mã công việc bạn có thể sửa, thêm, bớt tuỳ ý. Hiện tại phần mềm mới soạn đựoc CSDL cho công trình dân dụng. Các công trình khác, người sử dụng có thể tự bổ sung vào và gửi phối hợp với nhóm phát triển để bổ sung cho đầy đủ.

 

Mucluc