Câu hỏi: Tôi là quản lý của một đơn vị, nhiều khi làm quản lý xong lại phải vất vả đi hướng dẫn mấy anh em kỹ thuật, đặc biệt là cán bộ mới về công việc lập hồ sơ chất lượng. Công việc này cũng mất thời gian lắm. Bạn nào tiếp thu nhanh còn đỡ chứ không thì mất thời gian, tiền in ấn, công sức chỉnh sửa và mệt nữa lắm. Có cách nào sử dụng phần mềm này hiệu quả không?

Trả lời:

–     Bạn hãy giao cho nhân viên in Hướng dẫn sử dụng này, nghiên cứu kỹ và thực hành theo, sử dụng sáng tạo chứ đừng cứng nhắc. Đây coi như là tài liệu giảng dạy, huấn luyện những người mới, các kỹ sư trẻ. Với phần mềm và hướng dẫn sử dụng, việc huấn luyện đã nhàn, chuẩn và hiệu quả hơn rất nhiều.

–     Tại Công ty Giá Xây Dựng có tổ chức lớp Thực hành phần mềm QLCL GXD lập hồ sơ chất lượng, nghiệm thu và hồ sơ hoàn thành công trình. Bạn có thể cho nhân viên tham gia các lớp học đó, các bạn sẽ có nền tảng cơ bản rồi khi được giao việc.

–      Bên cạnh anh/em kỹ sư Công ty Giá Xây Dựng sẽ cập nhật thường xuyên đồng thời với việc nâng cấp phần mềm ngày càng tốt hơn. Tài liệu hướng dẫn đưa cho các bạn mới đọc và phần mềm. Sếp sẽ đỡ vất vả hẳn, công việc sẽ hiệu quả hơn.
Mucluc