Select Page

Month: December 2014

7. Các tùy chọn

Thao tác: Vào menu Hồ sơ/Các tùy chọn  Hình 2.26 – Menu hồ sơ/Các tùy chọn  Hình 2.27- Bảng các tùy chọn STT THIẾT LẬP Ý NGHĨA 1 Sử dụng bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng Trong Biên bản nghiệm thu công việc sẽ xuất hiện...

Read More

6. Chọn mẫu hồ sơ

  Thực tế, có thể mỗi Chủ đầu tư, mỗi Tư vấn giám sát lại yêu cầu Nhà thầu làm theo các mẫu hồ sơ nghiệm thu khác nhau. Phần mềm QLCL GXD chú trọng phát triển tính năng Chọn mẫu hồ sơ. Người sử dụng có thể tùy chỉnh file...

Read More

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

Đăng ký kênh video