Chuyên mục: Thông tư số 86/2011/TT-BTC

Điều 25. Đối với các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý thực hiện kế hoạch đầu tư, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, đúng chế độ Nhà nước. 2. Trong phạm vi thẩm quyền được giao, chịu trách nhiệm trước...

Read More
Loading

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này