Select Page

Tag: tvgs

Giám sát viên công trình Cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng Hạng I

Giám sát viên công trình cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng I mới được ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng không? Câu trả lời là: Giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ phù hợp với cấp...

Read More
Loading