Tháng: Tháng Một 2015

5. Nghiệm thu khối lượng công việc thi công

5.1.  Tổng hợp công việc theo giai đoạn Để đưa các công việc được nghiệm thu về khối lượng (Đã nhập “T” hoặc “N” vào cột Phát sinh), bạn vào menu Tiện ích/ Tổng hợp công việc theo giai đoạn. Bạn chọn giai đoạn cần tổng hợp:   Hình 3.13 – Tổng hợp khối lượng theo giai đoạn Kết quả thu được trong sheet Khối lượng:   Hình 3.14 – Khối lượng giai đoạn 1 5.2.  Tra mã hiệu đơn giá (nếu cần) Bạn có thể tra mã hiệu đơn giá theo hợp đồng tương ứng với khối lượng công việc được nghiệm thu phụ vụ công tác thanh quyết toán. Tiến hành nhập mã hiệu hoặc từ khóa trong cột Mã hiệu đơn giá, tương tự phần mềm Dự toán, Dự thầu hoặc Quyết toán GXD   Hình 3.15 – Tra mã hiệu đơn giá cho phần khối lượng hoàn thành   5.3.  Nhập khối lượng thiết kế và diễn giải khối lượng hoàn thành thực tế Bạn nhập khối lượng theo thiết kế, sau đó nhập khối lượng hoàn thành được nghiệm thu. Phần mềm hỗ trợ 2 cách nhập: –       Nhập theo công thức tính toán –       Nhập theo diễn giải DxRxC   Hình 3.16 – Nhập khối lượng thiết kế và diễn giải khối lượng nghiệm thu 5.4.  Kiểm tra bảng nghiệm thu khối lượng...

Read More

4. Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu bộ phận/giai đoạn

4.1.  Nhập/chỉnh sửa mã hiệu và tên bộ phận/giai đoạn nghiệm thu Nếu trong Danh mục nghiệm thu công việc, bạn đã sử dụng cách nhập GD để phân chia giai đoạn thi công, khi sang Danh mục nghiệm thu giai đoạn, phần mềm đã tự động đưa Mã hiệu hồ sơ nghiệm thu giai đoạn và tên giai đoạn đã nhập sang trong sheet Danh muc NT Giai doan. (Xem trong hình 3.12) 4.2.  Nhập/tra tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp Tương tự như trong danh mục nghiệm thu vật liệu và nghiệm thu công việc, bạn có thể tra tiêu chuẩn sử dụng cho biên bản nghiệm thu giai đoạn đang lập bằng cách chọn chuột phải hoặc gõ trực tiếp từ khóa để tra cứu (Xem trong hình 3.12) 4.3.  Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu bộ phận/giai đoạn Bạn cần nhập thông tin về thời gian nghiệm thu bao gồm: –       Thời gian nghiệm thu nội bộ –       Thời gian lập phiếu yêu cầu nghiệm thu –       Thời gian nghiệm thu công việc Minh họa trong hình sau: Hình 3.12 – Lập hồ sơ nghiệm thu bộ phận, giai...

Read More

3. Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu công việc

3.1.  Nhập/tra mã hiệu và nội dung công việc cần nghiệm thu –       Nếu công trình chia thành nhiều giai đoạn/hạng mục, bạn có thể nhập ngay GD vào cột Mã hiệu công việc để tạo giai đoạn nghiệm thu công việc –       Tiến hành chọn chuột phải vào cột mã hiệu để tra mã hiệu và tên công việc   Hình 3.8 – Tra mã hiệu công việc 3.2.  Nhập quy cách lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường Đối với những công tác như bê tông, đầm nén đất, cấp phối,…cần lấy mẫu thí nghiệm. Chọn chuột phải vào dòng dưới tên công việc và nhập quy cách lấy mẫu:   Hình 3.9 – Nhập quy cách lấy mẫu hiện trường 3.3.  Nhập vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ và tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp –       Mã hồ sơ nghiệm thu, tên công việc và tiêu chuẩn tham khảo tự động được đưa ra sau khi tra mã hiệu công việc. –       Bạn có thể sửa đổi tên công việc, nhập vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ thiết kế của bộ phận công việc đang thi công. –       Tiêu chuẩn tham khảo được tự động đưa ra, tương tự trong phần nghiệm thu vật liệu, bạn có thể thay đổi, tra cứu thêm vào tiêu chuẩn mới.   Hình 3.10 – Nhập...

Read More

2. Lập và quản lý biên bản nghiệm thu vật liệu

2.1.  Nhập/tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu Hình 3.3 – Tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu Kết quả sau khi chọn Đồng ý: Phần mềm tự động đánh số Mã hồ sơ nghiệm thu, đưa ra tên vật liệu và tiêu chuẩn gợi ý tham khảo, bạn có thể thay đổi nếu cần.   Hình 3.4 – Tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu 2.2.  Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu Chọn chuột phải vào dòng dưới tên vật liệu, phần mềm tự động đưa ra bảng Quy cách lấy mẫu. Bạn lần lượt thao tác như sau: –       Nhập tên vật liệu –       Nhập khối lượng cùng mác, số hiệu lô vật liệu nhập về –       Phần mềm tự đưa ra tần suất lấy mẫu, kích thước tham khảo và tính ra số lượng mẫu tương ứng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa tùy ý.               Hình 3.5 – Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu 2.3.  Chỉnh sửa tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp Những tiêu chuẩn phần mềm đưa ra mang tính chất tham khảo, tùy vào trường hợp cụ thể theo quy định, bạn có thể cần chỉnh sửa cho phù hợp bằng cách xóa đi hoặc thêm vào những tiêu chuẩn mới. Để thêm vào tiêu chuẩn cho vật liệu tương ứng, bạn có thể tra cứu...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này