Tháng: Tháng Mười Hai 2014

1. Tùy chọn thành phần tham gia nghiệm thu

1.1.  Nhập thông tin người đại diện các bên tham gia dự án Sau khi nhập thông tin dự án, công trình, hạng mục, gói thầu, hợp đồng và địa điểm xây dựng trong sheet Thông tin, ta tiến hành nhập thông tin về những đại diện của các bên tham gia nghiệm thu chất lượng bao gồm họ tên và chức vụ, những đại diện chính của các bên: –       Chủ đầu tư –       Đơn vị tư vấn giám sát –       Đơn vị thi công –       Đơn vị thiết kế  Hình 3.1 – Minh họa thông tin đại diện chủ đầu tư 1.2.  Lựa chọn cá nhân tham gia ký biên bản nghiệm thu Khi lập biên bản nghiệm thu, tùy vào nhóm biên bản nghiệm thu các bên sẽ quy định gồm những thành phần tham gia ký kết là đơn vị nào? người nào đại diện? Ta có thể lựa chọn thành phần tham gia ký biên bản theo đúng quy định thực tế bằng cách lựa chọn đại diện đơn vị tham gia trong sheet Ký biên bản: –       Lựa chọn đơn vị tham gia ký nghiệm thu –       Lựa chọn cá nhân đại diện của đơn vị tham gia Hình 3.2 – Lựa chọn cá nhân  đại...

Read More

7. Các tùy chọn

Thao tác: Vào menu Hồ sơ/Các tùy chọn  Hình 2.26 – Menu hồ sơ/Các tùy chọn  Hình 2.27- Bảng các tùy chọn STT THIẾT LẬP Ý NGHĨA 1 Sử dụng bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng Trong Biên bản nghiệm thu công việc sẽ xuất hiện bảng nghiệm thu đảm bảo chất lượng với nội dung và phương pháp kiểm tra theo tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh. 2 Sử dụng bảng nghiệm thu khối lượng Trong biên bản nghiệm thu công việc sẽ xuất hiện bảng nghiệm thu khối lượng, với số liệu được liên kết từ  Bảng khối lượng 3 Thêm số hiệu bản vẽ vào biên bản nghiệm thu Trong biên bản nghiệm thu sẽ có thêm số hiệu bản vẽ được lấy từ danh mục biên bản nghiệm thu đã nhập 4 Thêm ký hiệu đạt trong bảng kiểm tra Trong bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng sẽ có thêm ký hiệu đạt “ √ ” 5 Tra lại tên công việc và đơn vị trong bảng khối lượng Sử dụng trong bảng khối lượng, hỗ trợ khi tra mã đơn giá cho công việc trong bảng khối lượng có thể tùy chọn đổi tên theo mã hiệu đơn giá hoặc tên hiện tại 6 Hiển thị trang tin Kích chọn để hiển thị trang tin Giá Xây Dựng khi khởi động phần mềm...

Read More

6. Chọn mẫu hồ sơ

  Thực tế, có thể mỗi Chủ đầu tư, mỗi Tư vấn giám sát lại yêu cầu Nhà thầu làm theo các mẫu hồ sơ nghiệm thu khác nhau. Phần mềm QLCL GXD chú trọng phát triển tính năng Chọn mẫu hồ sơ. Người sử dụng có thể tùy chỉnh file mẫu hồ sơ theo yêu cầu, sau đó dùng lệnh Hồ sơ \ Chọn mẫu hồ sơ để chỉ đến file mẫu đó. Mỗi lần mở phần mềm QLCL GXD lên sẽ tạo 1 file hồ sơ mới từ mẫu đó. Mẫu hồ sơ có thể ở dạng .xlt, .xltm, .xls, .xlsm.Chẳng hạn bạn có 1 file hồ sơ dạng .xlsm đã làm xong cho 1 công trình thì bạn có thể chọn luôn file đó làm mẫu hồ...

Read More

4. Lưu file hồ sơ chất lượng

Hồ sơ chất lượng là file Excel. Thao tác lưu: Sử dụng nút Lưu file  hoặc bấm Ctrl+S. Định dạng file lưu phải là .xlsm hoặc .xls.  Hình 2.25 – Lưu file dự toán dạng . xlsm hoặc . xls Chú ý : Sau khi lưu file lần đầu tiên đúng định dạng .xlsm hoặc .xls, từ sau chỉ cần bấm Ctrl+S như file Excel bình thường. Lưu ý : Không lưu file dạng .xlsx – lưu dạng này sẽ làm mất các hàm của VBA khi mở ra thì toàn bộ file hồ sơ sẽ bị lỗi công thức tính khối lượng, không sử dụng được các nút chuyển bảng nhanh…, không tiếp tục thực hiện được các bước tiếp...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này