Tháng: Tháng Bảy 2014

22. Các tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán, theo phân khu (zone, tầng, hạng mục,…); theo dõi tình trạng ký hồ sơ

Câu hỏi: Vì có những hồ sơ làm ra nhưng chưa được ký ngay do thiếu sót hay vướng mắc, các hồ sơ mới vẫn làm, hồ sơ tồn đọng cần được quản lý. Phần mềm chưa có tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán, theo phân khu và theo dõi tình trạng ký hồ sơ? Trả lời: Phiên bản này chưa tự động xử lý các vấn đề nêu trên. Bạn có thể sử dụng chức năng Filter của Excel để lọc dữ liệu (điều này cần biết về AutoFilter của Excel và một chút khéo léo). Hy vọng phiên bản sau chúng tôi có thể bổ sung vào phần mềm vấn đề bạn đề cập ở trên. Cùng với việc xuất và phân loại hồ sơ, tính năng in hồ sơ cũng sẽ nâng cấp theo phân loại hồ sơ để đáp ứng yêu cầu...

Read More

21. Tính năng bảo mật người dùng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tính năng bảo mật người dùng, chống xóa file dữ liệu trong phần mềm thực hiện như thế nào? Trả lời: Bạn có thể dùng chức năng Protect của Excel để bảo vệ nội dung, chống sửa xóa, thay đổi tùy ý của: Ô (cell), bảng tính (sheet) và cả file hồ sơ (Workbook).   Chức năng Protect Sheet hoặc Protect Workbook để bảo vệ các nội dung Do tất cả dữ liệu đều ở sheet dCâu hỏi: Tính năng bảo mật người dùng, chống xóa file dữ liệu trong phần mềm thực hiện như thế nào?  ...

Read More

18. Quản lý lấy mẫu hiện trường và kết quả thí nghiệm – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Phần mềm thiếu mục quản lý kết quả thí nghiệm; 4. Thiếu quản lý lấy mẫu hiện trường? Trả lời: Hiện tại trong phiên bản này chưa có. Hai vấn đề này sẽ được bổ sung nhanh. Phiên bản mới tới đây sẽ có phần biên bản lấy mẫu hiện trường (cho các công tác đắp đất, công tác bê tông và các công tác có sử dụng vữa) được quản lý theo danh mục (có cột quản lý số hiệu kết quả thí nghiệm). Phần mềm sẽ thêm tính năng theo dõi đổ bê tông. Bảng theo dõi sẽ có thông tin về ngày đổ bê tông, ngày nén R3, R7, R28....

Read More

16. Về chất lượng công việc xây dựng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Trong bảng đó mình phải đánh lại nội dung, không chiếu nội dung qua được sao? Trả lời: Trong bảng đó mình không phải đánh lại nội dung. Phần mềm tự động thực hiện. Dữ liệu được tự đổ ra theo loại (mã công việc). Dữ liệu này bạn có thể chỉnh sửa thêm bớt tùy ý. Tham khảo mục I – 3.1.1. phần b (Tùy chọn sử dụng bảng đánh giá chất lượng); mục 3.3.2 (Sửa cơ sở dữ liệu về mã công việc); mục 3.4.2 (Hướng dẫn tra mã công...

Read More

17. So sánh giữa giải pháp phần mềm QLCL GXD với sử dụng Merge Mail- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Thực tế hiện nay cán bộ, kỹ sư thường làm hồ sơ chất lượng bằng cách sử dụng chức năng Merge Mail của Word phối hợp với Excel. Trả lời: Quản lý danh mục hồ sơ nghiệm thu trên Excel, còn biên bản thì dùng tính năng Mail Merge đưa dữ liệu từ Excel sang Word như thực tế hiện nay thì dễ chỉnh sửa hơn trên Excel, đặc biệt là trình bày biên bản đẹp hơn nhờ Word. Tuy nhiên, sử dụng phần mềm QLCL GXD đem lại những ưu thế vượt trội, tự động hóa mạnh hơn mà Merge Mail không có. Ta cùng so sánh giữa cách đó với giải pháp sử dụng phần mềm QLCL GXD qua các tiếu chí trong sau: Merge Mail (Word+Excel) Phần mềm QLCL GXD Phải nghiên cứu cách Merge Mail, khá trừu tượng, không phải ai cũng có khả năng tìm hiểu và thực hiện Bạn chỉ cần thực hiện lệnh và tùy chọn trực quan, đơn giản Với những người mới làm về công tác hồ sơ sẽ không có cái nhìn bao quát về hồ sơ chất lượng 1 công trình cần có những gì. Các ý kiến khảo sát đều cho rằng những người mới phải đào tạo rất lâu mới có thể làm được việc. Những người mới làm khi nhìn vào danh mục...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này