Tháng: Tháng Sáu 2019

Tư duy BIM và phần mềm Quản lý chất lượng GXD – CDE (Common Data Environment) & CIM (Constructioin Information Modeling)

Tư duy BIM và phần mềm Quản lý chất lượng GXD – CDE (Common Data Environment) & CIM (Constructioin Information Modeling) CDE là viết tắt của Common Data Environment. Dịch sang tiếng Việt là Môi trường dữ liệu chung hay là Môi trường chia sẻ dữ liệu chung. CDE là môi trường để thu thập, quản lý, truyền tải và lưu trữ dữ liệu của dự án xây dựng. Thông tin mà các bên tham gia dự án tạo ra phải được trao đổi trên CDE. Mỗi dự án có duy nhất một CDE để giúp các thành viên...

Read More

TƯ DUY BIM VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD – TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO

Tư duy BIM và Phần mềm Quản lý chất lượng GXD – Tư tưởng chủ đạo Ứng dụng phần mềm QLCL GXD xây dựng mô hình thông tin công trình, mô hình quản lý xây dựng, mô hình thông tin quản lý xây dựng Tư tưởng chủ đạo Tạo 1 lần sử dụng nhiều lần: Tất cả những thông tin, dữ liệu và các thiết lập mà thao tác lặp đi lặp lại, mỗi lần khởi công công trình là kỹ sư lại phải khởi tạo. Thì bây giờ phần mềm sẽ tạo sẵn mô hình đó, trong đó...

Read More

HIỂN THỊ NGÀY THÁNG TRONG BIÊN BẢN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – phần mềm QLCL GXD

Hiển thị ngày tháng trong biên bản quản lý chất lượng – phần mềm QLCL GXD Khi nhập ngày tháng trong danh mục biên bản nghiệm thu có thể phần mềm của bạn hiển thị ngày tháng theo kiểu tháng trước, ngày sau theo quy chuẩn Việt Nam như sau: Hiển thị ngày tháng trong danh mục các biên bản nghiệm thu Để đổi lại ngày trước, tháng sau trong Windows, ta vào Control Panel kích vào Clock, Language, and Region: Chọn mục Change the date, time, or number format: Kích vào mục Additional settings trong hộp thoại Region...

Read More

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD Để cài đặt phần mềm QLCL GXD, bạn cần có file GXDsoftNew.exe. Bạn có thể tìm file cài đặt được gửi qua email hoặc tải trên web http://giaxaydung.vn 1. Sử dụng bộ cài Bước 1: Kích đúp vào file cài đặt có tên GXDsoftNew.exe Bước 2: Chọn phần mềm Quản lý chất lượng và tích chọn khóa mềm hoặc khóa cứng hình sau: Cài đặt phần mềm QLCL 9.0 Chọn cài đặt và làm theo hướng dẫn. Cài đặt QLCL 9.0 Mặc định phần mềm sẽ được cài đặt vào thư mục C:\QLCL GXD. Bạn có thể chỉ định vị trí cài đặt bất kỳ. Khi đó kích vào nút Duyệt để chỉ đến vị trí bạn muốn cài đặt. Tuy nhiên, bạn nên cài đặt vào thư mục mặc định, phần mềm sẽ chạy ổn định và tiện sử dụng hơn. Bước 3: Bạn kích vào nút Đi tiếp sẽ đến màn hình như hình 1.3c. Để sau tiện khởi động phần mềm thì bạn chọn Tạo biểu tượng desktop rồi bấm vào nút Đi tiếp sẽ chuyển sang hình 1.3d. Kích chọn đi tiếp Chọn cài đặt và làm theo hướng dẫn. Bước 4: Các thông tin đã hoàn tất, giờ đã sẵn sàng cài đặt, nếu đổi ý bạn hãy bấm vào nút Lui lại để sửa...

Read More
  • 1
  • 2

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này