Tháng: Tháng Sáu 2019

Giao diện, menu và chức năng phần mềm QLCL GXD – Phần 2

Giao diện, menu và chức năng phần mềm QLCL GXD – Phần 2 2.4. Menu Trợ giúp trong phần mềm QLCL GXD Gồm các lệnh về hướng dẫn sử dụng, thông tin trợ giúp, phiên bản… Menu hỗ trợ 2.5. Các nút tích dùng để ẩn / hiện các nhóm sheet biên bản trong QLCL GXD Chạy phần mềm trên Excel 2007 trở lên bạn sẽ thấy các nút này (Excel 2003 không hỗ trợ) để ẩn/hiện các nhóm sheet chứa biên bản hồ sơ chất lượng: Các nút tích quản lý ẩn/hiện sheet Hồ sơ chất lượng: Kích...

Read More

Giao diện, menu và chức năng phần mềm QLCL GXD – Phần 1

Giao diện, menu và chức năng phần mềm QLCL GXD – Phần 1 1. Giao diện ban đầu Sau khi khởi động phần mềm sẽ tạo một file hồ sơ quản lý chất lượng mới và nạp vào Excel như hình dưới. Bạn sẽ thấy có thêm: Menu Quản lý chất lượng chứa các lệnh chuyên ngành của phần mềm QLCL GXD.Các Menu như Home, Insert, Page Layout… chứa các lệnh của Excel Giao diện phần mềm QLCL trên nền excel Như vậy, khi làm hồ sơ bạn có thể sử dụng đồng thời tất cả các lệnh của...

Read More

Tạo Project mới lưu trữ dữ liệu công trình trên CDE

Tạo Project mới lưu trữ dữ liệu công trình trên CDE – phần mềm Quản lý chất lượng GXD Sự phát triển đột phá của cách mạng công nghiệp 4.0 với hàng vạn công nghệ cao đang dần thống lĩnh thị trường, các khách hàng luôn có xu hướng tối ưu hóa toàn bộ hệ thống trang thiết bị của mình sao cho hiện đại và ưu việt nhất. Và trong lưu trữ, họ luôn ưu tiên đổi mới các phần cứng, cơ sở hạ tầng tốn kém bằng cách sử dụng lưu trữ đám mây. Dưới đây là...

Read More

Tư duy BIM và phần mềm Quản lý chất lượng GXD – CDE (Common Data Environment) & CIM (Construction Information Modeling)

Tư duy BIM và phần mềm Quản lý chất lượng GXD – CDE (Common Data Environment) & CIM (Construction Information Modeling) CDE là viết tắt của Common Data Environment. Dịch sang tiếng Việt là Môi trường dữ liệu chung hay là Môi trường chia sẻ dữ liệu chung. CDE là môi trường để thu thập, quản lý, truyền tải và lưu trữ dữ liệu của dự án xây dựng. Thông tin mà các bên tham gia dự án tạo ra phải được trao đổi trên CDE. Mỗi dự án có duy nhất một CDE để giúp các thành viên...

Read More
  • 1
  • 2

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này