Tháng: Tháng Mười 2015

Cài đặt phụ trợ cho Window thiếu Visual C++

Nếu sau khi cài đặt phần mềm, bảng tính excel được mở lên nhưng không hiển thị hoặc báo lỗi Error 53, thì nguyên nhân của trường hợp này là do máy tính chưa được cài đặt đủ thư viện Visual C++ trong Windows. Khắc phục tình trạng trên: Bước 1: Download toàn bộ các file theo link tải sau: Tải về Visual C++ Bước 2: Cài đặt lần lượt các file đã tải (Với máy tính chạy window 32bit không cần cài đặt các file có ký hiện _x64 Bước 3. Khởi động lại máy và cài đặt...

Read More

Quyết định 282/QĐ-KBNN Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 282/QĐ-KBNN Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...

Read More

Lỗi “lost its VBAproject” – Kiểm tra VBA đã được cài trong Excel hay chưa?

Nếu Excel của các bạn chưa được cài đặt VBA, khi cài phần mềm Giá Xây Dựng sẽ gặp lỗi “This workbook has lost its VBAproject, Active X controls and any other programmability-related features.” Khi đó bạn cần cài thêm VBA cho Excel theo các thao tác sau: Bước 1:   Bước 2:  Đợi quá trình hoàn tất, bạn khởi động lại máy VBA sẽ được bổ sung....

Read More

7. Cấu hình Windows tối ưu để chạy Quyết toán GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.1.  Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu Công việc lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán thường yêu cầu bạn phải thực hiện lâu dài, đóng/mở file nhiều lần, chỉnh sửa file và làm tiếp. Việc lưu file dạng .xlsm đối với Excel 2007, 2010 hoặc 2013 (.xls với Excel 2003) là rất quan trọng đối với phần mềm Quyết toán GXD. Khi lưu file dạng này thì các bạn có thể mở ra thực hiện tiếp bình thường như tra mã, nhập khối lượng, chỉnh sửa thông tin,… mà không bị lỗi...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này