Tháng: Tháng Mười 2014

THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Bài tập ví dụ 1.1.  Yêu cầu Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD lập và hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán cho giai đoạn nghiệm thu và quyết toán giá trị hoàn thành theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. 1.2.  Cho biết: –     Hợp đồng theo đơn giá cố định. Biểu giá hợp đồng với khối lượng và đơn giá xác định theo Bảng 1 –     Tạm ứng hợp đồng: 20% giá trị hợp đồng. Thu hồi tạm ứng từng lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80%. –     Thanh toán khối lượng hoàn thành theo 3 giai đoạn. Khối lượng nghiệm thu các giai đoạn được xác định theo Bảng 2 và 3. BẢNG KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ TRONG BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY GIÁ XÂY DỰNG HẠNG MỤC: TRUNG TÂM CUNG CẤP PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD ĐỊA ĐIỂM: SỐ 18, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI                                                                                                                ...

Read More

6. Các tùy chọn trong Quyết toán GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Khi sử dụng phần mềm, có những thao tác mà người lập hồ sơ thanh quyết toán thường lặp đi lặp lại. Phần mềm Quyết toán GXD đưa ra các tùy chọn sử dụng để phần mềm sẽ chạy theo một quy trình định trước. Giảm các thao tác thừa, lặp lại không đáng có. Việc thiết lập các tùy chọn nên được thực hiện từ khâu chuẩn bị, trước khi tiến hành lập hồ sơ thanh quyết toán. 1.1.  Thẻ tùy chọn Chung   Hình 2.9a. Thẻ tùy chọn chung 1.1.1. Mục chi phí chung Mặc định chi phí chung được tính trên chi phí trực tiếp. Với một số trường hợp chi phí chung được tính trên chi phí nhân công như các hạng mục đào đắp của công trình thủy lợi, lắp đặt thiết bị của công trình hạ tầng kỹ thuật… Bạn tích vào dòng Chi phí nhân công/ Đồng ý rồi mới tiến hành lập hồ sơ thanh quyết toán. 1.1.2. Cấp phối vữa sử dụng Theo mặc định cấp phối vữa sử dụng để phân tích đơn giá chi tiết theo Xi măng PC30, tùy theo trường hợp cụ thể đối mỗi với công trình, hạng mục công trình khác nhau có thể chọn Xi măng PC40. 1.1.3. Mục nhóm nhân công Mặc định chọn nhân công nhóm I, tùy theo công trình...

Read More

3. Phân loại hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.1.  Hợp đồng trọn gói Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. 1.2.  Hợp đồng đơn giá cố định Giá hợp đồng được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. 1.3.  Hợp đồng đơn giá điều chỉnh Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được xác định trên cơ sở đơn giá cho các công việc đã điều chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc tương ứng. Có hai phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng là điều chỉnh trực tiếp và điều chỉnh theo hệ số, được hướng dẫn trong Thông tư số 08/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 1.4.  Hợp đồng theo thời gian Giá hợp đồng theo thời gian được xác định trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia, các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia và thời gian làm việc (khối lượng) tính theo tháng, tuần, ngày, giờ. 1.5.  Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) Giá...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này