Chỉ giúp em làm thầu gói tư vấn giám sát mà không vi phạm luật đấu thầu

Chỉ giúp em làm thầu gói tư vấn giám sát mà không vi phạm luật đấu thầu Vấn đề (problem): Em chào thầy! thời gian vừa qua em rất mong có lớp về nghiệp vụ TVGS. Nhưng chưa đến đợt có lớp vì vậy em vẫn chờ. Em đã học qua hai khóa...

Read More