Trên menu Hồ sơ bạn kích vào lệnh Chọn cơ sở dữ liệu:

Sẽ hiện ra hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu như sau:

Tải dữ liệu

Hãy để ý kĩ tất cả các thành phần trên hộp thoại. Bạn có thể thực hiện:
1) Nếu chọn cơ sở dữ liệu thì bạn Kích chọn dữ liệu đã có và ấn Đồng ý
2) Nếu muốn tải thêm dữ liệu khác, bạn kích vào nút Tải dữ liệu, hộp thoại tải dữ liệu sẽ hiện ra để bạn có thể tải thêm dữ liệu khác:

Chọn cơ sở dữ liệu tỉnh khác

Bạn cuộn tìm bộ dữ liệu mình cần, rồi bấm nút Tải về. Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu bằng cách gõ từ khóa để tìm. Ví dụ : trong hình tìm định mức đường dây và trạm biến áp công bố theo Quyết định số 4970 của Bộ Công thương.

Tải dữ liệu đường dây và trạm biến áp