QLCL GXD Archive

Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD 4.0 (phần mềm QLCL GXD, Tư vấn giám sát)

Ngày 6/6/2015, Công ty CP Giá Xây Dựng đã phát hành phần mềm Quản lý chất

Lưu file hồ sơ nghiệm thu dạng .xlsx sẽ bị báo lỗi

Trong hướng dẫn sử dụng đã lưu ý bạn khi sử dụng phần mềm QLCL GXD

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm

2. Sơ lược về phần mềm QLCL GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Trong thực tế hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình nói chung và

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

 MỤC LỤC  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG I.

In liên hoàn biên bản nghiệm thu, hồ sơ chất lượng

–     Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc in ấn hồ sơ nhanh chóng.

Lệnh xuất các danh mục hồ sơ phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc quản lý chung toàn bộ hồ sơ

Lệnh xuất bảng vật liệu của phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

– Tính năng này hỗ trợ bạn trong quản lý và theo dõi chi tiết vật

Tùy chọn hiện bảng đánh giá kết luận nghiệm thu

Thao tác: Hồ sơ/Các tùy chọn Hộp tùy chọn hiện lên, ta tích chọn các chế

Menu Ribbon của phần mềm QLCL GXD

Ý nghĩa của Các nút tích dùng để ẩn / hiện các nhóm sheet biên bản