Chuyên mục: QLCL GXD

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình… Lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình. Rất hay. Tải Miễn phí giáo trình: Kích vào đây. Phần mềm Quản lý...

Read More

2. Sơ lược về phần mềm QLCL GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Trong thực tế hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình nói chung và công việc Lập và quản lý hệ thống các biên bản nghiệm thu nói riêng có thể nói là rất “lôi thôi, bát nháo”. Cán bộ làm công tác lập và quản...

Read More

Menu Ribbon của phần mềm QLCL GXD

Ý nghĩa của Các nút tích dùng để ẩn / hiện các nhóm sheet biên bản – Hồ sơ chất lượng: Kích vào sẽ hiện/ẩn toàn bộ hồ sơ chất lượng. – Hồ sơ nghiệm thu: Ẩn/hiện các mục quản lý hồ sơ nghiệm thu theo nhóm biên bản....

Read More
Loading

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này