Tháng: Tháng Năm 2019

Quy định nào về Thành phần ký Biên bản xác nhận Khối lượng Quyết toán A-B không?

Cho em hỏi: Có quy định nào về Thành phần ký Biên bản xác nhận Khối lượng Quyết toán A-B không ạ? Chỉ giúp em với, em cảm ơn! Nghị định số 46/2015/NĐ-CP có quy định Giám sát thi công phải xác nhận khối lượng. Tuy nhiên, đồng tiền đi liền khúc ruột, Chủ đầu tư phải chú ý việc này, nhỡ nhà thầu và TVGS thông đồng ăn chia tiền của mình. Do đó còn phải dựa vào hợp đồng nữa: thoả thuận, ràng buộc và quy định rõ trách nhiệm. Theo Điều 26. Giám sát thi công xây dựng công trình (Điểm o, khoản 1) của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm: “o) Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;” Khối lượng thi công xây dựng hoàn thành là số liệu quan trọng để có thể đi đến Quyết toán A-B. Còn lại thì theo thỏa thuận trong hợp đồng ký giữa Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát hoặc giao trách nhiệm cho người làm...

Read More

Phần mềm Quyết toán GXD và ý tưởng nhận việc làm hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng

Phần mềm Quyết toán GXD: Làm hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B). Đã chạy và giải quyết các bàn toán thanh toán khối lượng hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, gần xong theo đơn giá điều chỉnh… Tầm nhìn xuất phát từ nhu cầu thị trường: Khâu Hồ sơ thanh quyết toán của các dự án, công trình còn rối và cần nhiều nhân sự. Rất cần những người có trình độ và có công cụ sắc bén để giải quyết việc này. Và phần...

Read More

Mẫu khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán theo Thông tư Nghị định nào?

Mẫu khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán theo Thông tư Nghị định nào? Tôi mới dùng khóa cứng Quyết toán GXD của Công ty Giá Xây Dựng. Tôi thấy mẫu khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán gồm cả phần ”Phần công việc không có tên trong hợp đồng”. Cho tôi hỏi mẫu đó có đúng không khi in kẹp vào thanh toán? Nếu có thì theo thông tư nghị định nào? Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 08/2016/TT-BXD như sau: b) Hồ sơ thanh toán: Khi có...

Read More

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

MỤC LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Quy định pháp luật liên quan 2. Mục tiêu và cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu II. QUY TRÌNH NGHIỆM THU 1. Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng 2. Nghiệm thu công việc xây dựng 3. Nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng 4. Nghiệm thu hoàn thành công...

Read More

Em chuyên ngành đường, kinh nghiệm 3 năm, muốn hoc dự toán và thanh quyết toán để xin về văn phòng

Em chuyên ngành đường, đi làm được 3 năm rồi, giờ muốn hoc dự toán và thanh quyết toán về xây dựng để xin làm văn phòng. Em muốn học từ đầu chứ đừng cho em vào lớp đang học rồi. Không biết giờ xin về văn phòng cần phải học những gì hả GXD? Yên tâm bạn nhé! GXD tổ chức khóa học hàng tuần, sẽ đưa bạn vào danh sách lớp học dự toán mới tinh, học từ đầu chứ! Cầu đường thì đi công trình xa thường xuyên. Đến lúc cần học để về văn phòng. Bạn về văn phòng công ty, chắc vào phòng Kinh tế kế hoạch hoặc phòng Đấu thầu rồi! GXD dạy dự toán và dạy làm thanh quyết toán số 1 luôn bạn nhé. Ừ, mình cũng có nghe nói nhiều rồi lên mình mới đăng ký bên bạn. Nếu đến học mà không hay, GXD không thu phí của bạn nữa 🙂 Nếu về Văn phòng thì bạn nên học như này: 1. Lớp Dự toán công trình 2. Lớp Dự toán dự thầu, lập hồ sơ dự thầu 3. Lớp Thanh quyết toán Bạn xem thử 1 video giới thiệu nhé: Các khóa học dự toán, dự thầu và khóa học Thanh quyết toán GXD chắc chắn là hay và chất lượng. Khóa học Thanh quyết toán GXD Để...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này