III. CÁC MENU VÀ Ý NGHĨA CÁC LỆNH TÍNH TOÁN – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Các menu hiển thị trên ribbon Quyết toán GXD 1.1.  Menu Hồ sơ Hình 2.11a.  Menu Hồ sơ STT TÊN...

Read More