Select Page

Tag: nghiem thu vat lieu

1. Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng

Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng Hình 1.1- Sơ đồ quy trình nghiệm thu vật liệu Căn cứ pháp lý: Điều 24. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho...

Read More

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình… Lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình. Rất hay. Tải Miễn phí giáo trình: Kích vào đây. Phần mềm Quản lý...

Read More
Loading