Một số kinh nghiệm xương máu về xử phạt trong hoạt động đầu tư xây dựng

Có một vấn đề ít được đưa ra bàn luận bấy lâu nay đó là vấn đề xử phạt trong Hoạt động đầu tư xây dựng. Hiện hành đang thực hiện theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP  của Chính phủ. Tập hợp một số kinh nghiệm xương máu các kỹ sư chia...

Read More