Con số khủng hơn 12.000 dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán

Bạn quen suy nghĩ 12.000 đồng thì không lớn về giá trị và không mua được nhiều thứ. Nhưng bạn hãy dành 1 phút tĩnh lại mà ngẫm con số 12.000 dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán là con số rất khủng khiếp. Tình trạng chậm quyết toán các dự án thuộc vốn đầu tư Nhà nước diễn ra tại tất cả các bộ ngành…  Đây là nội dung của bài đăng trên Thời báo kinh tế Việt Nam. BỘ TÀI CHÍNH VỪA CÓ MỘT BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý VỀ TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH...

Read More