Con số khủng hơn 12.000 dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán

Bạn quen suy nghĩ 12.000 đồng thì không lớn về giá trị và không mua được nhiều thứ. Nhưng bạn hãy...

Read More