Thông tư số 26/2016/TT-BXD về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng: Phân định rõ trách nhiệm

(Xây dựng) – Từ ngày 15/12/2016, Thông tư 26/2016/TT-BXD về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực thi hành. Nhiều chuyên gia xây dựng cho rằng, Thông tư số 26 có hiệu lực góp phần không nhỏ trong việc hạn chế, giảm thiểu lãng phí, đang diễn ra phổ biến ở các công trình xây dựng hiện nay. Đồng thời, Thông tư cũng sẽ giám sát chặt chẽ hơn tình trạng nhiều công trình không tiến hành bảo trì hoặc bảo trì không đúng...

Read More