Bản vẽ hoàn công là gì? khác gì bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành?

Bản vẽ hoàn công là gì? khác gì bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành? Do không học kỹ, không nắm kiến thức nên đến lúc bắt tay vào việc không hiểu nó là cái gì, cứ phải hỏi nó là gì? Vì vậy, bài này các Kỹ sư đi công trường cần...

Read More