Các kỹ sư xây dựng chia sẻ về kinh nghiệm xin việc đi làm cho các bạn trẻ

Các kỹ sư xây dựng chia sẻ về kinh nghiệm xin việc đi làm cho các bạn trẻ Ths Nguyễn Thế Anh từ kinh nghiệm cuộc đời mình chia sẻ về Tầm nhìn khi đi xin việc: Các Kỹ sư cần Phân biệt giữa Lương và Thu nhập. Nhiều chỗ tuyển dụng...

Read More