Select Page

Tag: biên bản nghiệm thu

1. Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng

Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng Hình 1.1- Sơ đồ quy trình nghiệm thu vật liệu Căn cứ pháp lý: Điều 24. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho...

Read More
Loading