Thông tư số 26/2016/TT-BXD về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng: Phân định rõ trách nhiệm

(Xây dựng) – Từ ngày 15/12/2016, Thông tư 26/2016/TT-BXD về quy định chi tiết một số nội dung về...

Read More