Author Archive

Trong biên bản nghiệm thu em bị đảo lộn ngày tháng xử lý thế nào?

Trong biên bản nghiệm thu em bị đảo lôn ngày tháng như trong hình (kích vào

Thông tư số 26/2016/TT-BXD về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng: Phân định rõ trách nhiệm

(Xây dựng) – Từ ngày 15/12/2016, Thông tư 26/2016/TT-BXD về quy định chi tiết một số

Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số

Khi lập dự toán công tác đào đắp, vận chuyển đất bạn cần hiểu về hệ số đầm chặt, dung trọng

Câu hỏi 1: Tìm hiểu về vấn đề này có quan trọng không? Trả lời: Rất

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1. Bài tập ví dụ  1.1.  Yêu cầu Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để

Phụ lục Thông tư số 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng

Gửi tới các đồng nghiệp phụ lục Thông tư số 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình

Quy định về chuyển tiếp – Thông tư số 03/2016/TT-BXD

Chia sẻ với các anh/em Quy định chuyển tiếp Thông tư số 03/2016/TT-BXD về phân cấp công

Khắc phục sự cố Quyết toán GXD luôn trỏ về sheet Ts

Nếu bạn gặp sự cố với Office 64bit khi cài đặt Quyết toán GXD luôn chọn

III. CÁC MENU VÀ Ý NGHĨA CÁC LỆNH TÍNH TOÁN – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Các menu hiển thị trên ribbon Quyết toán GXD 1.1.  Menu Hồ sơ Hình 2.11a.

Cài đặt phụ trợ cho Window thiếu Visual C++

Nếu sau khi cài đặt phần mềm, bảng tính excel được mở lên nhưng không hiển