Khóa học Thanh quyết toán GXD – thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng

Dưới đây là các video giới thiệu với bạn đọc về: Khóa học Thanh quyết toán GXD – thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng. Tại khóa học Thanh quyết toán GXD bạn sẽ được thực hành phần mềm Quyết toán GXD + Excel để làm hồ sơ thanh quyết toán. Đây là điều khác biệt mà thời điểm hiện tại chưa ở đâu có. Video giới thiệu phần mềm Quyết toán GXD để bạn rõ hơn: Khóa học Thanh Quyết toán GXD là khóa học rất hay và thiết thực. Khóa học do Công ty Giá Xây Dựng nghiên cứu thực tế thị trường, thiết kế chương trình, xây dựng nội dung và phát triển từ rất lâu. Trải qua quá trình đào tạo, biên tập, nâng cấp, chỉnh sửa và hoàn thiện giáo trình, chương trình rất nhiều lần. KHÓA HỌC THANH QUYẾT TOÁN GXD GỒM 3 GIAI ĐOẠN: Giai đoạn 1: Bạn tìm hiểu kiến thức trên web nghiemthuthanhtoan.com này. Bạn đăng ký để nhận các tài liệu được gửi đến email. Bạn đọc trước để đi học dễ hiểu, dễ vào, lĩnh hội cho thật ngon lành. Giai đoạn 2: Bạn đến học trên lớp tại GXD với thời lượng khoảng 6 buổi thực hành với số liệu trực tiếp làm thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng, quyết...

Read More