Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD 4.0 (phần mềm QLCL GXD, Tư vấn giám sát)

Ngày 6/6/2015, Công ty CP Giá Xây Dựng đã phát hành phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD 4.0 (QLCL GXD) kèm theo giáo trình và chương trình đào tạo nghiệp vụ. Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD tiền thân là phần...

Read More