Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD 4.0 (phần mềm QLCL GXD, Tư vấn giám sát)

Ngày 6/6/2015, Công ty CP Giá Xây Dựng đã phát hành phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD 4.0 (QLCL GXD) kèm theo giáo trình và chương trình đào tạo nghiệp vụ. Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD tiền thân là phần mềm Tư vấn giám sát GXD. Một giải pháp nhằm đóng góp vào công tác quản lý chất lượng công trình, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn thành công trình tại Việt Nam. Làm hồ sơ chất lượng, lập và quản lý biên bản nghiệm thu bằng phần mềm QLCL GXD sẽ rất tốt cho công tác kiểm toán, hạn chế sai sót hồ sơ quyết toán. Một số chức năng chính: – Lập và quản lý biên bản nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình, hạng mục công trình – Nghiệm thu khối lượng, nhập số liệu tính khối lượng hoàn thành như phần mềm dự toán dự thầu – Tra cứu các Tiêu chuẩn tham chiếu giống tra tên công việc dự toán dự thầu – Hỗ trợ quản lý, ghi chép, in ấn nhật ký thi công, nhật ký giám sát … Chi tiết theo dõi các video tại kênh: http://youtube.com/hosochatluong Giáo trình kiêm tài liệu hướng dẫn làm hồ sơ, biên bản nghiệm thu: Kích để tải (version...

Read More