Tháng: Tháng Mười Một 2014

2. Các menu hiển thị khi chọn chuột phải – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Quyết toán GXD làm việc trong môi trường MS Excel. Ngoài những lệnh mặc định của Excel, phần mềm còn hỗ trợ thêm những lệnh tiện ích khác khi chọn chuột phải, những lệnh này được thể hiện trong menu sau: Hình 2.17. Menu chuột phải Quyết toán GXD 1.1.  Lệnh tính giá vật liệu/nhân công Khi chọn chuột phải vào bảng tính trong sheet tương ứng, phần mềm sẽ thực hiện: –     Tính giá vật liệu hiện trường khi chọn bảng tính/giai đoạn trong từng sheet tính toán giá vật liệu hiện trường trong giá thầu, vật liệu...

Read More

THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Bài tập ví dụ 3 1.1.  Yêu cầu Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán giai đoạn theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và lập bảng tổng hợp quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành cho công trình. 1.1.  Cho biết Các thông tin trong hợp đồng như sau: –     Hợp đồng thi công xây dựng đường nội bộ KCN Đông Anh – Hà Nội, hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Biểu giá hợp đồng xác định theo Bảng 1. –     Giả thiết thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 theo đơn giá trong hợp đồng; hệ số điều chỉnh giai đoạn 2 là Pn=1,030; hệ số điều chỉnh giai đoạn 3 là Pn=1,061. Khối lượng hoàn thành được nghiệm thu xác định theo Bảng 2. –     Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết. Thu hồi hết tạm ứng khi khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết. –     Áp dụng dữ liệu đơn giá Hanoi 2011 để khôi phục biểu giá hợp đồng. BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH – HÀ NỘI HẠNG MỤC: NỀN ĐƯỜNG                      ...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này