4

Phụ lục 2 BẢN VẼ HOÀN CÔNG

1. Lập bản vẽ hoàn công:  

          a) Nếu các kích thước thực tế của công trình, hạng mục công trình không vượt quá sai số cho phép so với kích thước thiết kế, bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên có liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công;

b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công với thông tin tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục này.

2. Mẫu dấu bản vẽ hoàn công

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Ngày….. tháng….. năm…..

Người lập

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân)

Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký )

 

Hình 1- Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi không áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

 

           TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Ngày….. tháng….. năm…..

Người lập

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu phụ thi công xây dựng

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân)

Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tổng thầu thi công xây dựng

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân)

Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký )

Hình 2 – Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc vào kích cỡ chữ.

 

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 4 comments
thanh trực - 12/04/2016

cho em hỏi các bác xíu. đối với bản vẽ hoàn công, nhà thầu và giám sát ký vào dấu hoàn công rồi mang đi phô tô nhiều bộ, xong rồi mới mang về công ty đóng dấu công ty phải không vậy các bác? nếu đúng như thế thì cho e xin cái thông tư hay nghị định nào hưởng dẫn??? cảm ơn các bác

Reply
quang cao tay ninh - 28/02/2018

cám ơn đã chia sẽ, mình đang tìm cách trình bày

Reply
quang cao tay ninh - 09/04/2018

cái này khó làm quá, mình củng mới làm lần đầu, cái phần ký tên tùm lum hết không biết ghi như thế nào

Reply
quảng cáo mộc bài - 27/12/2018

cảm ơn nha đúng cái đang cần

Reply

Leave a Reply: