6

4. Giới thiệu Phụ lục 03.a, Phụ lục 04 và cách ghi các chỉ tiêu trong phụ lục – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.1.  Phụ lục 03.a – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán

Như tên gọi, phụ lục 03.a dùng để xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán. Giá trị khối lượng những công việc phát sinh không có trong hợp đồng ký kết ban đầu thì không đưa vào phụ lục này.

 5

Hình 1.3. Phụ lục 03.a

1.2.  Phụ lục 04 – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán

Phụ lục 04 dùng để xác định giá trị khối lượng những công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán.

 6

Hình 1.4. Phụ lục 04

414

 

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 6 comments
lai - 17/06/2016

hay

Reply
thanh trung - 01/01/2017

cho e hỏi : trong biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thì có đưa thêm phần phát sinh vào ko.

Reply
xuantu - 20/01/2017

cho e hoi sao ko duopc tai bieu 03 va 04 vay

Reply
quangvu - 11/02/2017

ad gửi cho mình xin file hướng dẫn này được ko?mình muốn tìm hiểu trước rồi mua phần mềm sau xuanquangcdbk51@gmail.com

Reply

Leave a Reply: