Quản lý in ấn hồ sơ nghiệm thu và nhật ký thi công – PM QLCL GXD

Menu in hồ sơ nghiệm thu được thiết kế lại linh hoạt, tiện lợi:

Khi lưu hồ sơ có thể phân chi tiết theo Hạng mục, công việc và tùy chọn đánh số trang in:

Dưới đây là tiện ích in nhật ký thi công:

Tiện ích in nhật ký thi công
Các tuỳ chọn trong thiết lập nâng cao khi in nhật ký

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn