Câu hỏi: Khi tôi sửa file template và chạy phần mềm lên thì phần mềm hiện lên như trong hình. Nội dung kiểm tra không thay đổi khi thay đổi số bản ghi (File ban đầu chưa sửa vẫn Ok).

27

Trả lời:

Gặp thông báo này là do bạn copy dữ liệu từ một file Excel khác sang template mới và vẫn còn links vào file cũ. Để khắc phục bạn sửa lại (bỏ phần đường dẫn file trong các links công thức copy sang).
Mucluc