Câu hỏi: Tôi chuyên về lĩnh vực cầu có cách nào để làm hồ sơ quản lý chất lượng đỡ vất vả?

Trả lời:

Việc sử dụng phần mềm QLCL GXD cũng giúp cho công việc của bạn đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Ban đầu mới tiếp xúc với phần mềm bạn sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng nhưng sẽ quen ngay thôi. Bạn chịu khó đọc hướng dẫn và sử dụng sáng tạo, bởi trong hướng dẫn không diễn tả hết được đặc biệt là các mẹo sử dụng Excel trong làm hồ sơ. Nỗ lực làm xong một công trình, sau đó file công trình cầu đó có thể dùng cho tất cả các công trình khác, công trình thứ 2 sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

 

Mucluc