Câu hỏi: Trong phần mềm không có tính năng tự động chèn logo?

Trả lời: Do một số biểu mẫu không dùng logo mà chỉ ghi tên chủ đầu tư ở góc trên nên phần mềm không tích hợp. Với phiên bản này bạn chèn logo vào bằng lệnh Insert / Picture của Excel. Bạn xem thêm mục chỉnh sửa template.

 20

Lệnh Insert / Picture để chèn logo vào biểu mẫu

 

 

Việc chèn lô gô tự động vào các biên bản con không khó. Trong giáo trình phiên bản tiếp theo sẽ có hướng dẫn để bạn có thể tự làm (Lô gô chỉ cần copy 1 lần vào file, sau đó sẽ tự động hiện lên ở các biên bản; thay lô gô cũng chỉ cần thay ở một vị trí duy nhất.

Mucluc