4. Lưu file vào ổ cứng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Lưu ý:

–     Với Excel 2007 hoặc 2010 chọn dạng file .xlsm hoặc .xls để lưu.

–     Không lưu file dạng .xlsx sẽ làm mất các hàm tính toán VBA

–     Thao tác lưu, sử dụng một trong các cách sau:

+ Sử dụng nút Lưu file Quyết toán   hoặc dùng lệnh Hồ sơ/ Lưu file Quyết toán

+ Dùng tổ hợp phím Ctrl+S như khi lưu một file Excel bình thường thì chú ý định dạng file lưu phải là .xlsm hoặc .xls.

 Hinh 1.3

Hình 1.3 – Lưu file Quyết toán

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: