Câu hỏi: Máy tính dùng Excel 2003, sau khi cài phần mềm QLCL GXD thì gặp lỗi như trong hình. Lúc mới mở chương trình thì báo thiếu file OPENCSV.DLL, tiếp đến thiếu file DLLQLCL.dll. Nên xử lý thế nào?

 

Lỗi Run – time error 53’

Trả lời:

Phần mềm nên được chạy với Excel 2007, 2010, 2013 trở lên. Đối với lỗi này chúng ta sẽ kiểm tra lại xem office đang dùng đã đủ visual C++ chưa. Bằng cách vào Setting => Control Panel => Programs and Features để kiểm tra.

Hình dưới là trong máy đã có bộ Visual C++ đầy đủ, các bạn kiểm tra xem thiếu bản nào thì tải về rồi cài bổ sung. Lưu ý: Bạn tải cho phù hợp với Office của mình, Office 32 bit thì tải C++ 32 bit và tương tự như 64 bit. Office 2013 cần thêm C++ 2012, Office 2007 và 2010 thì không cần C++ 2012.

 

Hình 2. Kiểm tra C++

Cách link để tải file vcredist_x86.exe. Bạn tải về máy, chạy file để cài thêm vào máy và chạy lại phần mềm QLCL GXD.

Link: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679

Các bạn cài Windows XP chạy phần mềm mà bị lỗi, thử như sau:

– Tải file vcredist 2008 SP1 ở link sau cài vào máy và thử lại phần mềm: http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=5582

– Nếu chưa được cài tiếp vcredist 2005 SP1 và thử lại phần mềm: http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=5638

– Nếu chưa được thì cài tiếp vcredist 2010 và thử lại phần mềm: http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=5555

Mucluc