Yêu cầu:

Anh/chị hãy đưa ra giải pháp tìm kiếm hồ sơ theo ngày và cách tìm kiếm một biên bản hoặc thông tin trong hồ sơ.

Hướng dẫn:

  • Sử dụng AutoFilter để tìm kiếm hồ sơ theo ngày

Sử dụng tính năng Filter ở các sheet danh mục. Tính năng này của Excel đơn giản và hiệu quả (tương tự như việc lọc khối lượng vật liệu nhập về có hướng dẫn trong phần mềm). Thực hiện:

Bước 1. Đánh dấu vùng dữ liệu ở dưới chọn Data / Filter

Bước 2. Kích vào mũi tên ở cột Ngày để lọc ra các hồ sơ biên bản theo ngày như mong muốn

 1

Hình 5.1 – Chức năng Filter dùng để lọc dữ liệu

  • Tìm kiếm một biên bản hoặc thông tin trong hồ sơ

Muốn tìm kiếm một biên bản hoặc thông tin trong hồ sơ ta sử dụng chức năng tìm kiếm của Excel. Thực hiện:

Bước 1. Bạn bấm tổ hợp phím tắt Ctrl+F, hộp thoại Find and Replace hiện ra, bạn nhập nội dung muốn tìm kiếm vào hộp thoại Find what:

 2

Hình 5.2a– Tìm kiếm nội dung

Bước 2. Bạn bấm vào Options, bỏ Match entire cell contents:

+ Nếu chỉ tìm trong sheet hiện tại thì trong Within bạn chọn Sheet rồi bấm Find Next (nút Find All để tìm tất cả các bản ghi thỏa mãn):

 3

Hình 5.2b – Tìm kiếm nội dung

+ Nếu muốn tìm trong tất cả các sheet của file hồ sơ, trong Within bạn chọn Workbook rồi bấm Find Next hoặc Find All:

 4

Hình 5.2c – Tìm kiếm nội dung

Khi bấm nút Find All, tất cả các thông tin thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ hiện ra. Bạn kích lần lượt vào từng dòng thông tin trong hộp thoại để duyệt.