Yêu cầu:

Sử dụng phần mềm QLCL GXD hãy lập hồ sơ nghiệm thu các vật liệu với các thông tin như sau:

13-01-2015 10-24-55 AM

–                          Xuất bảng tổng hợp vật liệu nhập về, cho biết lượng thép D18 nhập về từ ngày 10/05/2014 đến ngày 15/05/2014 là bao nhiêu tấn?

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Mở phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Kích đúp vào biểu tượng phần mềm trên màn hình desktop.

 1Hình 1.1- Khởi động phần mềm

  Bước 2: Khai báo thông tin cán bộ của các đơn vị trong dự án

 2Hình 1.2 – Khai báo thông tin cán bộ của các đơn vị trong dự án.

Trong sheet Thông tin ta điền các thông tin như tên Dự án, công trình, hạng mục, gói thầu, hợp đồng số, địa điểm xây dựng, tỉnh/thành phố. và khai báo thông tin các cán bộ, chức vụ của các đơn vị thực hiện dự án như Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Quản lý dự án, Đơn vị thi công, Đơn vị thí nghiệm

Trường hợp mở phần mềm lên không tìm thấy sheet Thông tin, chúng ta kích chuột phải vào tên sheet bất kỳ, chọn Unhide và tìm sheet Thông tin để hiện lên.

  • Bước 3: Khai báo thông tin chức vụ những cán bộ tham gia ký hồ sơ

 3Hình 1.3 – Khai báo các cán bộ tham gia ký các biên bản

  • Bước 4: Nhập/tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

Chọn chuột phải vào cột Mã vật liệu, tìm loại vật liệu tương ứng

 4Hình 1.4 – Tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

Phần mềm tự động đánh số mã hồ sơ nghiệm thu, đưa ra tên vật liệu và tiêu chuẩn sử dụng:

5Hình 1.5 – Tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

  • Bước 5: Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu

Chọn chuột phải vào dòng dưới tên vật liệu, phần mềm tự động đưa ra bảng Quy cách lấy mẫu. Bạn lần lượt thao tác như sau:

–       Nhập tên vật liệu

–       Nhập khối lượng cùng mác, số hiệu lô vật liệu nhập về

–       Phần mềm tự đưa ra tần suất lấy mẫu, kích thước tham khảo và tính ra số lượng mẫu tương ứng.

Kết quả như hình:

 6Hình 1.6 – Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu

  • Bước 6: Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu vật liệu

Thông tin về thời gian nghiệm thu vật liệu bao gồm:

–       Ngày và số phiếu nhập kho

–       Ngày giờ lấy mẫu

–       Ngày giờ nghiệm thu nội bộ

–       Ngày lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

–       Ngày nghiệm thu vật liệu A-B

Minh họa như hình sau:

7Hình 1.7 – Nhập thời gian nghiệm thu vật liệu

  • Bước 7: Kiểm tra các biên bản lấy mẫu, biên bản nghiệm thu

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có thể vào các biên bản lấy mẫu, nghiệm thu nội bộ, phiếu yêu cầu, nghiệm thu vật liệu A-B, sử dụng nút Spin để kiểm tra lại nội dung. Ví dụ biên bản nghiệm thu vật liệu Thép Hòa Phát:

 8

Hình 1.8 – Biên bản nghiệm thu vật liệu

  • Bước 8: Xuất bảng vật liệu nhập về

Vào menu Tiện ích/Xuất bảng bảng vật liệu

 9Hình 1.9 – Bảng vật liệu nhập về

 Bước 9: Lọc vật liệu nhập về theo yêu cầu

Sau khi xuất bảng tổng hợp vật liệu nhập về, để tìm lượng thép D18 nhập về từ ngày 10/05/2014 đến ngày 15/05/2014, ta thực hiện:

–       Tích vào Filter trong cột Loại vật liệu/ bỏ chọn Select All/ chọn Thép Hòa Phát/ Ok

 10Hình 1.10a – Lọc vật liệu nhập về

Kết quả thu được là khối lượng thép nhập về trong thời gian trên:

 11Hình 1.10b – Lọc vật liệu nhập về