Câu hỏi: Trường hợp gặp phải mấy công trình phải chạy tiến độ thì toàn thi công đi trước, hồ sơ theo sau. Công trình xong rồi thì quay trở lại viết “hồi ký”, khớp hồ sơ, anh/em vẫn phải “ăn hành”. Phần mềm QLCL GXD có giúp được gì không?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành không được viết hồi ký. Nếu do tiến độ công việc gấp, chưa thu xếp để ghi nhật ký công việc ra sổ nhật ký, bạn có thể lưu trữ số liệu vào trong file hồ sơ phần mềm (ghi dữ liệu nhật ký vào trong phần mềm). Khi bố trí được thời gian bạn có thể sử dụng lệnh này để xuất các số liệu và ghi nhật ký ra sổ. Phần mềm hỗ trợ chức năng xuất các dữ liệu ghi nhật ký.

Trước khi xuất dữ liệu ký yêu cầu người dùng phải xuất ra Danh mục hồ sơ trước như đã hướng dẫn ở mục Xuất các danh mục hồ sơ. Khi khớp hồ sơ người viết Nhật ký thi công thao tác ở sheet ND nhật ký, tại đây khi muốn viết nhật ký cho ngày nào thì bấm nút Spin hoặc gõ ngày vào để hiển thị nội dung.

 9

Hình 5.1 – Nội dung nhật ký

Sau khi nhập ngày xong, phần mềm sẽ tự động cập nhật nội dung về công việc thi công cũng như các công tác nghiệm thu diễn ra trong ngày.