4. Quản lý đồng thời hồ sơ chất lượng nhiều công trình

Câu hỏi: Phần mềm có thể quản lý đồng thời hồ sơ chất lượng nhiều công trình cùng lúc không?

Trả lời: Bạn có thể quản lý hồ sơ chất lượng của bao nhiêu công trình tùy ý. Đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Phần mềm QLCL GXD quản lý gọn hồ sơ chất lượng một công trình vào trong 1 file. Khác hẳn với cách trước nay vẫn làm không có phần mềm, người ta phải có rất nhiều file Word và Excel cho 1 bộ hồ sơ công trình. Với phần mềm QLCL GXD cứ mở 1 file mới rồi lưu vào ổ cứng thì sẽ quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu của 1 công trình. Bạn có thể tạo ra không giới hạn số file.

Sau này khi làm nhiều công trình giống nhau, bạn có thể copy 1 file hồ sơ với số liệu của 1công trình tương tự để chỉnh sửa hoặc làm bộ hồ sơ mẫu cho công trình. Điều này đem lại hiệu quả cao về chất lượng công việc, hồ sơ và giảm nhân lực làm công việc này.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: