–       Mở phần mềm như bình thường sau đó lưu file định dạng *.xlsm.

–       Có nhiều cách để lưu file:

–       Thao tác với Office 2010: File/Save As.

 1

Hình 3.39 – Lưu file bằng thao tác File/Save as

–       Hoặc cách nhanh nhất khi lưu file: Kích chuột biểu tượng lưu file trong menu ribon của phần mềm. Với cách này mặc định sẽ lưu định dạng *.xlsm.

 2

Hình 3.40 – Lưu file bằng thao tác kích chuột vào biểu tượng

–       Bảng tùy chọn lưu file:

3

Hình 3.41 – Bảng tùy chọn lưu file

Mở 1 file hồ sơ chất lượng công trình, lưu vào ổ cứng. Sau đó tiến hành nhập, sửa các thông tin cho công trình tương tự như phần sửa template đã hướng dẫn.