3. Lỗi stopped working, lost VBA project – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Câu hỏi: Em cài xong phần mềm QLCL thì bị lỗi như trong hình, xử lý thế nào?

 

 

Trả lời:

Do khi cài Office chắc em chỉ để các ứng dụng là Excel, Word, và Powerpoint còn những các thành phần khác em để not available nên không dùng được.. Em cài thêm vào Office thành phần VBA như trong hình sau:

 

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: