3. Kênh video youtube.com/hosochatluong – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Các tác giả sẽ thường xuyên đưa các video hướng dẫn, giải đáp với các thuyết minh và minh họa cụ thể lên kênh http://youtube.com/hosochatluong. Các bạn chú ý cập nhật, theo dõi.

Bạn hãy mở loa, kích link để xem VIDEO hướng dẫn, hiểu nhanh – tiết kiệm thời gian
1. Hướng dẫn cài đặt: http://youtu.be/A85wvpUuulY
2. Khởi động làm quen giao diện, menu Ribbon: http://youtu.be/1b6JzO3qyv0
3. Các lệnh trong menu hồ sơ: http://youtu.be/0k24MBfW9u4
4. Các nút tích ẩn/hiện các nhóm biên bản nghiệm thu: http://youtu.be/80KZllCX9GI
5. Các lệnh trên menu chuột phải: http://youtu.be/aCXmBqY1zHU
6. Tạo file quản lý chất lượng công trình mới: http://youtu.be/hwBE2KeGT64
7. Lưu file hồ sơ chất lượng công trình đúng cách: http://youtu.be/S-5t95_pdqg
8. Nhập số liệu và in biên bản nghiệm thu hàng ngày: http://youtu.be/r-vdxB1Pllk
9. Bài giảng thực hành phần mềm QLCL GXD: http://youtu.be/C2zGRGZw9qA
10. Lệnh in biên bản nghiệm thu: http://youtu.be/xofcn40QaFk
11. Chú ý comment End và lệnh chèn dòng: http://youtu.be/evPyRgyBYko
12. Tìm hiểu biểu mẫu nghiệm thu vật liệu, di chuyển giữa các sheet: http://youtu.be/9LYN2wNn9R013.
13. Xem dữ liệu từ danh mục đổ vào các biên bản nghiệm thu: http://youtu.be/cURlL32VNnY
14. Nhập thông tin giờ bắt đầu, kết thúc lấy mẫu, nghiệm thu… vào Danh mục nghiệm thu vật liệu:http://youtu.be/FEJTRmWumic
15. Nhập thông tin ngày vào biên bản nghiệm thu vật liệu rất nhàn và thú vị: http://youtu.be/Ci7offOwv94
16. Tra tiêu chuẩn áp dụng cho vật liệu trong Danh mục nghiệm thu vật liệu: http://youtu.be/qdBD7nqMqbk
17. Nhập số liệu nhập vật liệu về công trường vào Danh mục nghiệm thu vật liệu: http://youtu.be/MINRUnaSz6Q
18. Công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu, Bài 1: http://youtu.be/bjnPZ6X6hMM
19. Công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu, Bài 2: http://youtu.be/RmHMiiaGfok
20. Công tác nghiệm thu trên công trường, nghiệm thu vật liệu, Bài 3: http://youtu.be/Kodmvkd2baM
… các bạn xem video mới hơn trên kênh http://youtube.com/hosochatluong

Bạn hãy Search trên Google với từ khóa cách tải các video từ youtube.

Mucluc

 

Nguyễn Thanh Tùng
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: