2.1.  Trường hợp mỗi đơn vị có nhiều hơn một người tham gia ký tên

Hướng dẫn cụ thể: Giả thiết biên bản nghiệm thu công vật liệu cần Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Nhà thầu thầu thi công, mỗi đơn vị yêu cầu có 2 người tham gia ký tên. Tiến hành:

–       Bước 1: Sau khi khai báo nhân sự trong sheet Thông tin, chuyển sang sheet Ký biên bản, trong mục chọn như sau:

 2Hình 3.37a – Chỉnh sửa thành phần tham gia ký biên bản

–       Bước 2: Chuyển sang tại sheet NT cong viec, thành phần tham gia nghiệm thu sau khi chỉnh như Bước 1, đang ở hiển thị như sau:

 3Hình 3.37b – Chỉnh sửa thành phần tham gia ký biên bản

–       Bước 3: Tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu

Như hình 3.37b ở trên, ta thấy cần sửa tên và thành phần tham gia tương ứng tại

+ Mục “b) Đại diện chủ đầu tư” thành “b) Đại diện Tư vấn giám sát”

+ Mục “c) Đại diện Tư vấn giám sát” thành “b) Đại diện Đơn vị thi công”

 

Việc chỉnh sửa rất đơn giản do biên bản mẫu của phần mềm đã đặt sẵn các hàm excel,

+ Chỉnh sửa tên mục bạn có thể sửa thủ công hoặc chỉnh như sau:

 4Hình 3.37c – Chỉnh sửa thành phần tham gia ký biên bản

 

+ Chỉnh sửa cá nhân mỗi đơn vị tham gia nghiệm thu bạn chỉ cần thao tác copy/ paste:

 5Hình 3.37d – Chỉnh sửa thành phần tham gia ký biên bản

 

Và kết quả thu được sẽ đúng theo yêu cầu như sau:

 6Hình 3.37e – Chỉnh sửa thành phần tham gia ký biên bản

Lưu ý: Khi có nhiều đơn vị tham gia, mỗi đơn vị có nhiều người tham gia, chỉ cần copy những dòng một nhóm Đại diện rồi insert những dòng đó vào biên bản, sau đó thực hiện chỉnh sửa tương tự các bước như trên.

2.2.  Trường hợp thay đổi nhân sự tham gia nghiệm thu

Trong quá trình thi công, có sự thay đổi nhân sự tham gia ký nghiệm thu, bạn có thể sử dụng tính năng chọn nhóm tham gia ký nghiệm thu. Như trên bạn đang chọn nhóm tham gia ký theo mặc định. Bạn cũng có thể thiết lập một nhóm tham gia ký với thành phần khác và áp dụng nhóm này ký biên bản nào bạn muốn. Thực hiện:

Bước 1: Thiết lập một nhóm tham gia nghiệm thu mới

 7Hình 3.38a – Thay đổi nhóm ký biên bản

 

 

Bước 2: Vào danh mục biên bản nghiệm thu (Vật liệu/Công việc/Giai đoạn) chọn biên bản muốn áp dụng nhóm đã thiết lập

Ví dụ trong biên bản nghiệm thu hạng mục/giai đoạn, hạng mục Phần móng đã xác định thành phần tham gia nghiệm thu theo nhóm mặc định. Giả thiết khi nghiệm thu hạng mục Phần thân có sự thay đổi người ký như trong Bước 1.

Bạn vào sheet Danh mục nghiệm thu giai đoạn, tại dòng biên bản nghiệm thu Phần thân, nhập số “1” vào cột Ký biên bản. Sau đó vào biên bản nghiệm thu giai đoạn, sẽ thấy thành phần tham gia ký nghiệm theo nhóm 1 tự động được đưa vào biên bản nghiệm thu của hạng mục Phần thân

 8Hình 3.38b – Thay đổi nhóm ký biên bản

Kết quả thu được như sau:

–       Biên bản nghiệm thu hạng mục Phần móng theo nhóm mặc định đã lập ban đầu:

 9Hình 3.38c – Thay đổi nhóm ký biên bản

–       Biên bản nghiệm thu hạng mục Phần móng theo nhóm 1 với các cá nhân đã thay đổi:

 10Hình 3.38d – Thay đổi nhóm ký biên bản