2.1.  Nhập/tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

1

Hình 3.3 – Tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

Kết quả sau khi chọn Đồng ý:

Phần mềm tự động đánh số Mã hồ sơ nghiệm thu, đưa ra tên vật liệu và tiêu chuẩn gợi ý tham khảo, bạn có thể thay đổi nếu cần.

 2

Hình 3.4 – Tra mã hiệu vật liệu cần nghiệm thu

2.2.  Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu

Chọn chuột phải vào dòng dưới tên vật liệu, phần mềm tự động đưa ra bảng Quy cách lấy mẫu. Bạn lần lượt thao tác như sau:

–       Nhập tên vật liệu

–       Nhập khối lượng cùng mác, số hiệu lô vật liệu nhập về

–       Phần mềm tự đưa ra tần suất lấy mẫu, kích thước tham khảo và tính ra số lượng mẫu tương ứng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa tùy ý.

 3

            Hình 3.5 – Nhập quy cách lấy mẫu vật liệu

2.3.  Chỉnh sửa tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp

Những tiêu chuẩn phần mềm đưa ra mang tính chất tham khảo, tùy vào trường hợp cụ thể theo quy định, bạn có thể cần chỉnh sửa cho phù hợp bằng cách xóa đi hoặc thêm vào những tiêu chuẩn mới.

Để thêm vào tiêu chuẩn cho vật liệu tương ứng, bạn có thể tra cứu bằng cách kích chọn chuột phải tại dòng tiêu chuẩn và tra tên tiêu chuẩn như sau:

 4

Hình 3.6 – Tra cứu thêm tiêu chuẩn

2.4.  Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu vật liệu

Thông tin về thời gian nghiệm thu vật liệu bao gồm:

–       Ngày và số phiếu nhập kho

–       Ngày giờ lấy mẫu

–       Ngày giờ nghiệm thu nội bộ

–       Ngày lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

–       Ngày nghiệm thu vật liệu A-B

Minh họa như hình sau:

 

5

Hình 3.7 – Nhập thời gian nghiệm thu vật liệu