Để cài đặt phần mềm QLCL GXD cần có file cài đặt. File cài đặt được cung cấp bởi Công ty Giá Xây Dựng. Bạn có thể tìm file cài đặt từ đĩa CD hoặc tải từ đường link được gửi qua email hoặc tải từ trang web được thông báo của công ty.

Bước 1: Kích đúp vào file cài đặt có tên SetupQLChatLuongGXD.exe nếu bạn dùng khóa mềm hoặc KhoacungQLChatLuongGXD.exe nếu bạn dùng bản khóa cứng, bạn sẽ gặp hộp thoại như hình 1

hình 1

Bước 2: Kích nút Đi tiếp sẽ đến màn hình chọn thư mục cài đặt như ở hình 2.2.hình 2hình 3

Chọn Tôi chấp nhận thỏa thuận này và bấm nút Đi tiếp bạn sẽ tới hộp thoại như hình 2.3:

Mặc định phần mềm sẽ được cài đặt vào thư mục C:\QLCL GXD. Bạn có thể chỉ định vị trí cài đặt bất kỳ. Khi đó kích vào nút Duyệt để chỉ đến vị trí bạn muốn cài đặt. Tuy nhiên, bạn nên cài đặt vào thư mục mặc định, phần mềm sẽ chạy ổn định và tiện sử dụng hơn.

Bước 3: Bạn kích vào nút Đi tiếp sẽ đến màn hình như hình 2.4. Để sau tiện khởi động phần mềm thì bạn chọn Tạo biểu tượng desktop rồi bấm vào nút Đi tiếp sẽ chuyển sang hình 2.5.

hìn 4hình 5

Bước 4: Các thông tin đã hoàn tất, giờ đã sẵn sàng cài đặt, nếu đổi ý bạn hãy bấm vào nút Lui lại để sửa lại thông tin. Nếu đồng ý bạn bấm vào nút Cài đặt, sau vài giây bạn sẽ thấy thông báo cài đặt thành công như ở hình 2.6.

6

Hình 2.6

Bước 5: Kích vào nút Hoàn tất, phần mềm sẽ khởi động lần đầu tiên và hiện ra hộp thoại kích hoạt, bạn chọn mục 2. Bấm vào đây để nhập mã kích hoạt và chuyển sang làm theo hướng dẫn của mục kích hoạt.

7

Hình 2.7

Mucluc