Câu hỏi của bạn Lê Ngọc Ánh, ĐHXD khi sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD: Tại sao file template chỉ chạy được với tên QLCL Congtrinh.xlt. Nếu đổi tên file QLCL Congtrinh.xlt thành tên khác thì chạy phần mềm bị lỗi ?
Trả lời:
File QLCL Congtrinh.xlt là file hệ thống của phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD bạn không thể xóa hoặc đổi tên. Muốn chạy với 1 template khác bạn làm như sau:
1. Copy file QLCL Congtrinh.xlt thành 1 file mới và đổi tên theo ý bạn
2. Trên menu Hồ sơ bạn chọn lệnh Chọn mẫu hồ sơ

Lệnh chọn mẫu hồ sơ trên phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Lệnh chọn mẫu hồ sơ trên phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

3. Trong hộp thoại hiện ra chọn mẫu mà bạn muốn rồi bấm Đồng ý

Hộp thoại chọn template trong phần mềm Quản lý chất lượng

Hộp thoại chọn template

Từ lần sau, cứ mở phần mềm lên sẽ chạy theo mẫu mà bạn đã chọn sau cùng. Bạn cũng có thể làm 1 file công trình A thật hoàn chỉnh rồi copy 1 file đó chọn dùng làm mẫu. File mẫu cũng hỗ trợ dạng .xltm, .xlsm.