Câu hỏi: Phần nghiệm thu công việc có những biên bản không cần thiết phải có chủ đầu tư thì ta chỉnh như thế nào?

Trả lời:

Biểu mẫu của bạn không có chủ đầu tư ký thì bạn chủ động xóa nội dung đó hoặc chỉnh lại mẫu template của phần mềm. Bạn có thể tùy biến biểu mẫu của phần mềm cho phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn xem thêm phần hướng dẫn chỉnh template.

Mucluc